Data Dosen Tanpa Jenjang Pendidikan pada STMIK Widya Pratama

No. NIDN Nama Dosen
1 0602107803 H.M. ALI CHUSNIE
2 0605127604 DEASY EMALIA
3 0610016801 YOHANA FRANSISKA LIAU
4 0611087003 DADANG ARIBOWO
5 0620077402 R. EDY PRASETYO A
6 0621046504 ISMET INONU
7 0624105701 SUYONO UTOMO MM
8 0625046502 FX BAMBANG SISWANTO
9 0629057902 KHAERON
10 1024106702 Sarjono